شش اصل مهم اسکرام چیست؟  

همانطور که بیش از این گفته شد اسکرام چارچوبی برای مدیریت پروژه است که به منظور توسعه نرم افزار و مدیریت چابکی استفاده می شود. کسب و کارها می توانند با اجرای اصول اسکرام به توسعه محصول بپردازند. اصول اسکرام شامل ۶ اصل مهم می شود که با تسلط بر آنها و اجرای دقیق آن روند توسعه محصول نتیجه بخش خواهد بود. اما این اصول مهم اسکرام کدامند؟ در ادامه به هریک از آنها پرداخته‌ایم.

اصل اول: نظریه ها و شواهد

اصل نظریه و شواهد به این مورد اشاره دارد که اسکرام بر مبنای پیروی از شواهد و مشاهدات تجربی است. اسکرام در طول توسعه نرم افزار و روند پروژه همه اعضا را موظف می کند که فرایندها را بررسی کرده و براساس تغییرات به اجرای آن بپردازند. پس از هر بازنگری نیز نشست هایی با سایر اعضای تیم برگزار می شود که می توان با همفکری و تعامل تغییرات موثری را در پروژه اعمال کرد. از طریق اسکرام همه مراحل پروژه مقابل چشم شما خواهد بود و همه افراد حاضر در تیم اسکرام و حتی تیم سازمان با دسترسی به اطلاعات به همه فرآیندها تسلط دارند. در مجموع استفاده از تجربیات و مشاهدات واقعی می تواند به مدیریت چابکی پروژه کمک کند.

اصل دوم: خود سامان دهی 

در متدولوژی اسکرام با هر یک از اعضا مانند افراد مستقل و تصمیم گیرنده رفتار می شود که با خودسازماندهی روند اجرایی بهتری دارند. در بعضی تیم های اسکرام و اجایل چیزی تحت عنوان رهبر یا اسکرام مستر وجود ندارد و هر فرد وظیفه خود سامان دهی را دارد. اما وظیفه اسکرام مستر این است که در صورت روبروی با چالش های جدید به ارائه راه حل هایی به اعضای تیم پرداخته و به اهداف اسپرینت دست یابد. اسکرام مستر با ترغیب اعضای تیم به خودساماندهی می تواند بیشترین تاثیر را در روند توسعه نرم افزار بگذارد.   

اصل سوم: همکاری با دیگران  

یکی از اصول اسکرام تعامل و مشارکت اعضای تیم است و افراد با استفاده از مهارت های ارتباطی می توانند با هم گفتگو کنند و از نحوه انجام امور و وظایف یکدیگر مطلع شوند. نبود ساختار تعاملی و همکاری در تیم اسکرام موجب کاهش بهره وری می شود و از طرفی نمی توان به خود سامان دهی که انتظار داریم برسیم.

اصل چهارم: اولویت بندی وظایف  

اولویت بندی وظایف در اسکرام نیز به عنوان یک اصل اساسی به اعضای تیم کمک می کند تا به وظایف براساس میزان اهمیت پرداخته و وظایفی که اهمیت کمتری دارند در روند توسعه محصول کنار گذاشته می شوند. تیم اسکرام با طرح سوالاتی به اولویت بندی وظایف می پردازند که برخی از سوالات شامل موارد زیر می شود:

  • تکمیل وظیفه چه ارزشی به محصول می افزاید؟
  • در مسیر انجام این وظیفه چه خطرات احتمالی وجود دارد؟
  • آیا در کنار این وظیفه، وظایف دیگری نیز داریم که نیاز به انجام همزمان باشد؟
  • وظیفه ای وجود دارد که بتوان انجام آن را به زمان دیگری موکول کرد؟

اصل پنجم: مدیریت زمان   

مدیریت زمان یکی از مهم ترین اصول اسکرام است که با کمی کسب تجربه می توان برنامه زمانبندی دقیقی برای فرآیندهای پروژه در نظر گرفت. با انجام وظایف به صورت عادی و بدون زمانبندی ممکن است زمان زیادی را از دست داده یا بسیاری از کارها دیرتر از موعد استارت بخورد که در نهایت زمان کمتری برای انجام آن خواهید داشت. در این مواقع شما می توانید از نرم افزارهای مدیریت زمان استفاده کرده و خود را به نوعی ملزم به رسیدگی به فعالیت ها و وظایف کاری در بازه زمانی مشخص شده کنید. این گونه از هدر رفت زمان نیز کاسته و می توانید حتی برای نشست های اسکرام نیز بحث های عمیق تری را در نظر بگیرید. 

اصل ششم: بخش بندی امورات و رسیدگی به آنها   

برای درک بهتر همه مسائل در خصوص اسکرام و اجایل یا اسکرام و کانبان نیاز به رعایت تداوم کارها و تکرار وجود دارد. اسکرام بر این باور است که انجام کارها بهتر از ناتمام ماندن آنهاست؛ تیم اسکرام نیز سعی میکند محصولات خود را به نحو قابل قبول و براساس نیازهای مشتریان به صورت دیرهنگام عرضه کند  یا اینکه در حالت دوم محصولات را در لحظه عرضه کنند و در ادامه مسیر بازخوردهای مشتریان را ارزیابی کرده و مجدد محصول را بهبود دهند. تکرار این مسیر بهتر از بخش بندی و اولویت بندی نتیجه می دهد. از طرفی بخش بندی وظایف نیز به عنوان یکی از اصول اسکرام می تواند منافع مدیریت پروژه و توسعه نرم افزار را تامین کند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.